Algemene voorwaarden

  

Tarieven en prijzen 

Alle tarieven die vermeldt worden op de facturen en offertes zijn per persoon en inclusief BTW, behalve indien anders is aangegeven. Kosten voor vervoer en parkeren zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de contractant. 

Aansprakelijkheid en verzekering 

Alle deelnemers zullen door de uitvoerende organisaties en partijen verzekerd zijn. Een persoonlijke WA- en ziektekostenverzekering is echter wel een vereiste. Tevens raden wij aan om een aanvullende verzekering en/of een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit omdat bij een te late annulering of wijziging van de aantallen of de activiteiten kosten in rekening gebracht zullen worden. 

Betalingstermijn 

De Betaling dient uiterlijk 14 na ontvangst van de factuur te geschieden. Na deze termijn zal er een aanmaning verstuurd worden. Mocht de contractant niet in staat zijn aan deze termijn te voldoen, dan zullen alle overige gemaakte kosten voor rekening komen van de contractant. 

Annulering

Aangezien er per evenement kosten worden gemaakt m.b.t. administratie, inkoop, personeelsplanning e.d zullen er bij annulering kosten in rekening worden gebracht. Indien u als contractant het evenement onverhoopt moet annuleren gelden de volgende regels m.b.t de betaling;

  • – Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het evenement dient u 25% van het totaalbedrag te voldoen.
  • – Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het evenement dient u 35% van het totaalbedrag te voldoen.
  • – Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van het evenement dient u 50% van het totaalbedrag te voldoen.
  • – Bij een annulering 7 dagen of korter voor aanvang van het evenement dient u 100% van het totaalbedrag te voldoen.
     

Definitieve vermelding aantallen

Het definitieve aantal deelnemers dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenement vermeldt te worden. Mocht het aantal op de dag van het evenement zelf onverhoopt minder zijn, dan zal alsnog het laatst vermelde aantal gebruikt worden op de factuur. Dit vanwege de bijbehorende gemaakte kosten m.b.t personeelsplanning en inkoopkosten. Een groter aantal deelnemers wordt altijd achteraf alsnog in rekening gebracht. 

Slecht weer 

Bij de laatste check 7 dagen voor aanvang van het evenement wordt een ‘weer check’ gedaan. Indien de voorspellingen dusdanig slecht zijn, wordt er in goed overleg een alternatief programma aangeboden. Annuleren is niet mogelijk zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Veiligheid

Tijdens alle activiteiten zal veiligheid voorop staan. Wij zullen alles binnen onze macht doen om een zo hoog mogelijke veiligheid te garanderen. Wij werken met bekwaam personeel dat kennis van zaken heeft. Wij raden wel aan om (zeker in het geval van risicosporten) voor de activiteiten geen alcohol te nuttigen, genoeg water te drinken en goed te luisteren naar de tips en adviezen van de instructeurs. Ook vragen wij om ieders waakzaamheid en gebruik van een gezond verstand.

Al het bovenstaande is slecht een globale samenvatting van onze algemene voorwaarden. Onze uitgebreide algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder K.V.K nummer 66043840.