Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

De huurder draagt zelf de verantwoordelijkheid en zorg voor de materialen die worden gehuurd. De huurder dient het materiaal te behandelen en te gebruiken waar het voor bedoeld is. Het kan voorkomen dat je als huurder materialen huurt met één of meerdere beschadigingen of waar iets aan ontbreekt. Huurder dient dit altijd en zo snel mogelijk te melden aan verhuurder, zodat er samen gekeken kan worden naar een passende oplossing. Wanneer huurder schade vergeet te melden, wordt dit achteraf bij huurder in rekening gebracht.