Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

Wij gaan er vanuit dat jullie zelf de verantwoordelijkheid en zorg dragen voor de materialen die jullie huren. Ook gaan wij er vanuit dat jullie het materiaal behandelen alsof het van jullie zelf is. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat jij materialen pakt waar al iets kapot aan is, iets aan ontbreekt of dat je onverhoopt zelf schade maakt. Wij verzoeken jullie om dit altijd aan ons te melden, zodat wij samen kunnen kijken naar wat de beste oplossing is. Wanneer u schade vergeet te melden, wordt dit achteraf bij u in rekening gebracht.